Zooterapie - jak nám zvířata pomáhají

V životě dětí hrají velkou a významnou roli zvířata. Ovšem čtyřnozí tvorové neplní jenom funkci rodinného přítele, ale mohou pomáhat i po zdravotní stránce. Zooterapie je pozitivní či přímo léčebné působení zvířat na člověka, kdy zvíře vystupuje v roli prostředníka a u pacientů se může díky jeho vlivu zlepšit motorika, paměť, komunikace s okolím, nebo se může pouze zmírnit stres a rozcvičí se ztuhlé svalstvo.

Jedním z nejrozšířenějších typů je canisterapie - léčebná interakce psa a člověka. K dalším typům zooterapie patří hipoterapie - léčebná metoda, která působí na člověka prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi, nebo třeba felinoterapie - pozitivní působení kočky na člověka.

Pes je pro lidi výborným společníkem, vnímá člověka jako svého pána, je mu věrným a oddaným přítelem. Hraje si, mazlí se, nechá se vycvičit, zřetelně dává najevo radost či vděk a spontánně reaguje na lidské chování. Pes přijímá každého člověka takového, jaký je, a to je například u pacientů s mentálním postižením velká výhoda.

Pozitivní působení canisterapie

Canisterapie přispívá k rozvoji jemné i hrubé motoriky, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, orientaci v prostoru, zlepšuje interakci pacienta s ostatními lidmi a využívá se k nácviku zvýšení pozornosti a koncentrace. Psi na pacienty působí celkově velmi pozitivně.

Další důležitou součástí terapie je rozvoj řeči. Pes skvěle motivuje k mluvení, což vychází z toho, že je schopen reagovat na slovní povel. Pacienti poznají, že když na psa zavolají jménem, tak k nim přiběhne. Při výcviku psů se navíc spojují jednoduché povely s určitými gesty.

Pacienti, kteří nejsou schopni kvůli svému handicapu verbálního projevu, se naučí používat určité pohyby, na které pes reaguje jako na slovo.

Canisterapie je dlouhodobý proces, který vyžaduje pravidelné návštěvy zvířete. U dětí se často musí překonat jejich počáteční nedůvěra a strach ze psů.

Zooterapie klade velké nároky na přípravu celého týmu. Je nezbytné, aby součástí skupiny byl odborný pracovník, který rozumí problematice pacienta (pacient s mentálním nebo tělesným postižením).

Majitel speciálně testovaného a vycvičeného zvířete se musí pro takovou práci náležitě připravit. Zvíře musí být udržováno v patřičné kondici a následně po terapii se mu musí dopřát odpovídající odpočinek, jelikož pro zvíře - terapeuta je tato práce také velmi náročná.

Zooterapie - jak nám zvířata pomáhají patří do témat

Život se zvířaty patří do témat

Adresář

Poradna na téma Život se zvířaty

Diskutujte na téma Život se zvířaty

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku